Izolacja pozioma służy profesjonalnemu usunięciu wilgoci.

Ściany fundamentowe oraz podłoga na gruncie, które stykają się z gruntem części domu, są narażone na niszczące działanie wilgoci oraz wody. Jest to jedyna droga, przez którą woda z gruntu ma szansę przenikać do domu. Aby przed tym uchronić ściany, układa się na fundamencie tak zwaną izolację przeciwwilgociową. Najważniejszym oraz często występującym i jednocześnie wystarczającym zabezpieczeniem jest szczelna izolacja pozioma, która występuje na wierzchu wszystkich ścian fundamentowych(zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, w tym także na fundamencie pod komin).

Izolacja pozioma jednak będzie skuteczna jedynie w przypadku, kiedy zapewni się jej ciągłość przez połączenie z izolacją przeciwwilgociową podłogi na gruncie. Zabezpieczenie pionowych powierzchni ścian fundamentowych jest trochę istotne, a w przypadku korzystnych warunkach gruntowych wręcz niepotrzebne. Pozioma izolacja ścian fundamentowych jest zazwyczaj specjalnie oznaczana w projektach jako 2×papa na lepiku – oznacza to ułożenie papy w dwóch warstwach. Izolację poziomą wykonuje się jednak coraz rzadziej, z racji tego, że częściej są wykorzystywane nowoczesne materiały przeciwwilgociowe – folie izolacyjne bądź też papy termozgrzewalne. Jeśli więc już jesteśmy zdecydowani na papę na lepiku musimy pamiętać, że to właśnie lepik jest izolatorem przeciwwilgociowym, a papa tylko stanowi jego zbrojenie. Folie izolacyjne są zwykle produkowane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) lub też niskiej gęstości (LDPE), poliolefinu (TPO) oraz polichlorku winylu (PCW). Mają one postać cienkiego arkusza o grubości 0,2-2 mm. W przypadku izolacji fundamentów nie wolno używać folii cieńszych niż 0,4 mm.

Niektóre folie izolacyjne posiadają powierzchnię, która jest pokryta wytłoczeniami. Ułatwia to bardzo powiązanie folii z zaprawą, na której układa się pierwszą warstwę elementów, które są przeznaczone do wznoszenia ścian (cegieł, pustaków lub bloczków). Cena takiej folii to ok. 11-52 zł/m2. Papy termozgrzewalne, są to papy, mające osnowę z włókna poliestrowego, które zostało pokryte obustronnie powłoką z masy asfaltowej. Papy te, są zazwyczaj dostępne w rolkach, zazwyczaj o szerokości 1 m, długości 5 m lub 10 m i grubości 3,2-5,2 mm (należałoby podkreślić, że im grubsza papa, tym bardziej odporna na uszkodzenia i tym łatwiej ja układać). Papy termozgrzewalne są również elastyczne i odporne na temperaturę w zakresie -10 +120°C.

Są one również odporne na przebicie (najlepiej jeśli papy zostały oznaczone symbolem PS3 lub PS4). Dodatkowo, zaznaczyć trzeba, że nowoczesne papy chronią przed promieniowaniem radonowym. Należałoby również dodać, że w przypadku, kiedy budynek został źle zaizolowany lub też niezabezpieczonych wcale – w ścianach fundamentowych może dojść do kapilarnego podciągania wilgoci. W rezultacie tego procesu ściany parteru mogą zostać zawilgocone wręcz do wysokości całej kondygnacji. Trzeba zaznaczyć, że długotrwały oraz bezpośredni kontakt ścian budynku z wodą gruntową nieuchronnie prowadzi do ich niszczenia. Przyczyną tego właśnie procesu są zazwyczaj sole, które są zawarte w wodzie, jak również powtarzające się naprzemiennie cykle zamarzania oraz rozmarzania ściany. W naszej strefie klimatycznej w ciągu roku takich właśnie cykli może być nawet do 200. Trzeba więc pilnować właściwego i należytego wykonania izolacji poziomej ścian fundamentowych. W przypadku, kiedy tego nie dopilnujemy, wówczas naprawa błędów jest kłopotliwa i bardzo kosztowna, a czasami nawet niemożliwa do wykonania.